Godkjenninger

Startbank
Godkjent leverandør i Bygg- og anleggsbransjens leverandørregister
Nelfo
Registrert elektroinstallatør gruppe L
Post- og teletilsynet
Kabel-TV installatør - KIA
Post- og teletilsynet
Teleinstallatør - TIA
Direktoratet for byggkvalitet
Sentral godkjenning for ansvarsrett innenfor brannsikkerhet
Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap
Bekreftelse på registrering i DSB som godkjent faglig bedrift innen prosjektering, utførelse og vedlikehold av el-anlegg.

Besøksadresse

Haldenveien 321,
1923 Sørum

Åpningstider

Mandag - Fredag: 08-16